Bazı durumlarda bebek emzirmek sorun doğurabilir. Bebeğin ve annenin sağılığını düşünerek emzirme yapılmayabilir.

Peki emzirmeye engel teşkin eden bu durumlar nelerdir?

1. Anne de çeşitli enfeksiyonel rahatsızlıkların olması.

2. Annede çok ciddi bir hastalığının olması ( AIDS gibi )

3. Annenin emzirme yapmasını engelleyecek bir rahatsızlığının olması.

4. Annenin kilosunun emzirme için çok düşük olması.

5. Annenin uyuşturucu kullanması. Alkol alması ve sigara kullanması

6. Bebeğin ağızdan meme emmeyi güçleştirecek şekilde ağız ve dudak çevresinde yapısal bozuklukların olması

7. Annenin çeşitli rahatsızlılarından dolayı test yaptırırken rmntgen ışınları veya radyoaktif maddeler gibi durumlara maruz kaldığı süre boyunca emzirme yapılmaması önerilir.

8. Annenin kanser tedavisi için radyasyon tedavisi görmesi de emzirmeye engel teşkil edebilecek bir durum olabilir. Çünkü anne sütü bundan olumsuz etkilenebilecektir.

Annedeki bir rahatsızlıktan dolayı ( özellikle hayati tehlikesi olan hastalıklarda ) anne bebeği emzirme uğruna tedavisini ertelememelidir. Aksi halde anne için hayati bir tehlike ortaya çıkabilir. Bu durumda bebeğin nasıl beslenmesi konusunda hem annenin hem de bebeğin faydasına olabilecek olası çözüm yolları hekime danışılmalıdır.

Bu durumlar emzirmeye engel teşkil etmektedir. Yukarıda belirtilen her bir durumda bebeğin emzirilip emzirilmemesine hekimin takip ve denetimi ile karar verilmelidir.