Çocuğun bir nesneyi başka bir nesne gibi bir olguyu başka bir olgu gibi düşünerek kurduğu oyunlara hayali oyunlar denir.

Okul öncesi dönemde çocukların en çok severek oynadıkları oyunlar hayali oyunlardır. Çocuk 2-3 yaşlarında kendi kendine oynadığı bu tür oyunları yaşı büyüdükçe arkadaş grupları içinde oynamaya başlar. Oyuncakları ile konuşur, bebeğine yemek yedirir, ninni söyler, annesinin kendini yıkadığı gibi bebeğini yıkar, altını temizler, uyutur.

Hayali oyunlar çocukların yaratıcılıklarını geliştiren en önemli oyunlardan biridir. Çevresindekileri gözlemleyerek, hayal gücünü ve yaratıcılığını kullanarak çocuk kendine has bir şekilde gördüklerini, yaşayıp hissettiklerini oyununda yansıtır.

Çocuk bu tür oyunlarda kendini bir başkasının yerine koyarak gizli duygu ve düşüncelerini açığa vurur. Gerçek hayatta yapamadığını oyun sırasında gerçekleştirerek üzüntü, kırgınlık, aşağılık duygusu gibi olumsuz duygulardan kurtulmayı öğrenir.

Çocuk eline geçirdiği nesnelerin aslına bakmadan hayal gücüne başvurur ve bir nesneyi başka bir nesne gibi kullanabilir. Bir sopayı at, bir yastığı bebek, bir kutuyu araba, bir tencere kapağını direksiyon, bir havluyu örtü olarak kullanabilir. Bazı oyunlarda baba rolü oynar, anne olur, doktor olur hastalarına bakar, öğretmen olur ders anlatır vs vs..

Hayali oyunlar, hemen her konuyu kapsamaktadır. Bu nedenle de evde, sokakta, sınıfta kısacası her yerde oynanabilir. Anaokulunda hayali oyunlar, oyun çeşitlerine ve özelliklerine göre düzenlenmiş ilgi köşelerinde oynanır. Hayali oyunların zenginliği ilgi köşelerindeki araç-gereç oyuncak zenginliği ile yakından ilgilidir. Bu ortamı doyurucu bir şekilde hazırlamak da anaokulu öğretmeninin görevidir. Çocuğun yaşına seviyesine uygun onun yaratıcılığını ortaya çıkarabilecek nitelikte ve çeşitte araç gereçler onun hayal gücünün daha çok gelişmesine yol açar.

Bu oyunların oynanış biçimleri oyundaki davranış ve konuşmalar çocuğun hayal gücüyle bağlantılı olduğu için oyunun akış düzeni önceden belirlenemez. Örneğin; trafik oyununda çocuk, yaya, taşıt, polis veya şoför olabilir. Oyun akışı çocuğa ve o andaki ortama bağlıdır.