Tüp bebeğin tedavisinin olumsuz olarak sonuçlanmasını sağlayan birçok neden vardır.

Başarısızlığın biri de  Hidrosalpinks. Tüplerin tıkalı ve içlerinin sıvı/akışkan ile doludur olarak tanımlanan Hidrosalpinks iyileştirilebilen bir hastalıktır. ART Tıp Merkezi'nin Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı olan Op. Dr. Senai Aksoy, Hidrosalpinks size etkilerini ve iyileştirme yöntemini anlatıyor.

Tüp bebek tedavisi hem maddi hemde manevi olarak kolay olmayan bir aşamadır. Bu iyileştirme esnasında başarısızlığa neden olabilecek her türlü ayrıntı itinayla incelenmeli ve iyileştirilmelidir. Araştırmalar tüplerin uçlarının tıkalı ve tüplerin içlerinin sıvı/akışkan dolu olduğu durumlarda (hidrosalpinks) tüp bebek işlemlerinin başarıyla sonuçlanmadığını göstermekte. Hidrosalpinks bir taraflı olduğunda bile başarısızlığa sebep olabiliyor.

Gebelik oranlarının ultrason ile tüplerin içerisinde sıvı/akışkan görüldüğü durumlarda, tüplerin tıkalı fakat ultrasonda içerisinde sıvı/akışkan gözlenmediği durumlara yönelik daha düşük olduğu bilinmekte. Hidrosalpinkste tüplerin alınmasının tüp bebekte muvaffakiyet şansını artırdığı gösterilmiştir.

Hidrosalpinksin etkileri nelerdir

Tüp bebek tedavisi öncesinde tüplerin alınmasının, yumurtalık kanlanmasını ve cevabını bozup bozmadığı uzun zaman tartışılmıştır. Ancak yapılan çalışmalar, tüplerin alınmasının gebelik oranlarını ve elde edilen yumurta sayısını etkilemediğini gösteriyor.

Hidrosalpinksin içindeki sıvının ne şekilde tesirli olduğu, başarıyı ne sebeple azalttığı henüz ortaya konulamamıştır. Genellikle bu akışkanın rahime dosdoğru akmasının hem mekanik aynı zamanda kimyasal olarak embriyonun rahim içine tutunmasını engellediği düşünülmekte .

Tüp bebek tedavisinde hidrosalpinks

Her ne kadar hidrosalpinks tedavisinin tüp bebeğe başlamadan öncelik olarak yapılması tavsiye edilse de, bir takım durumlarda hidrosalpinks tüp bebek tedavisinin herhangi bir etabında saptama edilebilir. Buna benzer durumlarda elde edilen bütün embriyoların dondurulması tavsiye edilir. Embriyo transferi hidrosalpinks tedavisi sonrasında yapılmalı.

Aynı öneri rahim içerisinde sıvı/akışkan görüldüğü durumlar için de geçerlidir. Hidrosalpinks tedavisi uygulanırken tüplerin alınmasının akabinde, tüplerin açılması (salpingostomi), tüplerin bağlanması, ultrasonla tüp içindeki akışkanın boşaltılması buna benzer iyileştirme yöntemleri de önerilir. Fakat bu uygulamaların hangisinin tüplerin alınma tedavisinin adına geçebileceği şuan için belirlenememiştir.

Hidrosalpinks tüp bebek tedavisi başarısını yarısı yarıya azaltır

Netice olarak hidrosalpinks, bilhassa ultrasonda görüldüğü durumlarda tüp bebek başarısını yarısı yarıya azaltır. Bunun nedeninin yumurtalıkların uyarılması esnasında tüp içerisinde ek olarak da artan sıvının rahim içine akışı olduğu düşünülmekte. Bu sıvı/akışkan ek olarak rahim içi dokusunun (endometrium) embriyonun tutunmasına cazip özelliklerini de azaltarak etki eder.

Hidrosalpinksin varlığı bir taraftan hamilelik oranlarını azaltırken öte yandan da gebeliklerin erken gebelik kaybı (düşük) ile sonlanma ihtimalini artırır. Bu sebeple tüp bebek yapılacak hastalarda hidrosalpinks saptanırsa, bu hidrosalpinksin tedaviye başlamadan öncelik olarak iyileştirme edilmesi gebelik şansını artırır. Eğer hidrosalpinks ve rahimde sıvı/akışkan birikmesi iyileştirme esnasında saptanırsa embriyoların hepsinin dondurularak, transferin hidrosalpinks tedavisi sonrasında yapılması önerilir .