Yeni dünyaya gelen bebeklerde meydana gelen ısı kaybı büyük yaşlardaki çocuklara ve yetişkinlere nazaran daha fazladır.

Bunun nedeni ise;

 • Bebeğin beden alanı / kitlesine nazaran daha kocamandır.
 • Çok minik prematüre doğan bebeklerin ısı (termal) yedekleri olması gerekenden daha düşüktür.
 • Erken dünyaya gelen bebeklerin cildi ince yapıya sahip olduğundan dolayı ısı kaybı çoktur.

Prematüre doğan bebeklerde ısı kaybı neden fazladır ?

 • Yeni doğan prematüre bebeklerin yüzey alanları ağırlıkları göre daha fazladır.
 • Derialtında bulunan yağ dokusu tam olarak gelişmediği için azdır.
 • Isı yapımında görev alan kahverengi yağ dokusu prematüre doğan bebeklerde daha azdır.
 • Kalori ve besin alımı yeteri kadar fazla değildir.
 • Soluk alıp verme sorunları daha fazladır.

Yenidoğanda ısı denetimi ve devamlılığı belli bir süre hassasiyet ve temel bazı yollarla sağlanabilir:

 • Doğum odasında: Doğum esnasında bebeğin vücut ısısı annenin ısısından yaklaşık olarak 0.5 C daha fazladır.
 • Bebeklerin kaybettiği en fazla ısı evoporasyonla (buharlaşma) yoluyladır.
 • Doğum bittikten sonra bebek ısıtılmış bir yere konmalı ve kurulanması sağlanmalıdır.
 • Bebek güzel bir şekilde giydirilmeli ve başına başlık takılmalıdır.