Hamileliğin tıp çevresi tarafından kabul edilen normal doğum süresi 38 ile 40. hafta arasındadır.

Bebeklerin normal doğum süresinden ne kadar erken dünyaya gelirlerse meydana gelen problemler o kadar fazladır. İkiz veya üçüz olmayan tekil gebeliklerde kabul edilen normal gebelik süresi 40 hafta üzerinden hesap edilmektedir. Eğer bebek 37. hafta içerisinde veya daha öncesinde dünyaya gelirse bu bebek erken doğan yani prematüre bebek olarak tanımlanır. Ancak çoğul gebelik olarak tabir edilen ikiz veya daha fazla bebek taşıyan annelerin belirlenmiş kesin bir gebelik süreleri yoktur. Taşıdığı bebek sayısı arttıkça 40. haftaya kadar gebelik süresini tamamlaması neredeyse imkansızlaşır.

Haftalara göre prematüre bebek dereceleri

- 37. haftadan önce dünyaya gelen bebeklere erken doğan denir.

- 35 ile 37. hafta arasında doğan bebeklere sınırda erken doğan adı verilir.

- 29. ile 34. hafta arasında dünyaya gelen bebeklere klasik erken doğan adı verilir.

- 27. ve 28. hafta arasında dünyaya gelen bebeklere ileri derecede erken doğan adı verilir.

- 26. hafta ve daha öncesinde dünyaya gelen bebeklere ise yaşam sınırında doğan adı verilir.

Kilosuna göre dereceler

- 2.5 kg ve altında dünyaya gelen bebeklere düşük kilolu

- 1.5 kg ve daha altında dünyaya gelen bebeklere çok düşük kilolu

- 1 kg ve altında dünyaya gelen bebeklere ise son derece düşük kilolu bebek adı verilir.