Emzirme doğum bittikten bir kaç saat sonra mutlaka başlamalıdır.
Anne sütü, annenin beslenmesinin yanı sıra doğru emzirme teknikleri ve sık emzirme sayesinde artma gösterir. Doğru ve başarılı bir emzirme için öncesinde ve sonrasında dikkat edilecekleri sizler için maddeler halinde sıraladık.

  • Emzirme sırasında annenin sakin ve gürültüsüz bir ortamda rahat bir şekilde oturması sağlanmalıdır. Annenin fiziksel bakımdan rahat olması süt salınım refleksinin daha işler olmasına fayda sağlar.
  • Bebeğin ellerinin ve kollarının emme esnasında ağız - göğüs arasındaki doğru teması engellememesi gerekir.
  • Burnu tıkalı olan bebekler emme sırasında nefes almakta zorlanacakları için yeteri kadar ememezler ve huysuzlanırlar. Bu yüzden emmeden önce bebeğin burnu kontrol edilmelidir, açık değilse temizlenmelidir.
  • Annenin direk olarak meme başını bebeğin ağzına vermek yerine yanağına dokundurarak arama refleksini uyarıp kendisinin bulmasını sağlaması gerekir. Çünkü zorla meme başını bebeğin ağzına vermek ya da bebeğin başını memeye doğru itmek ters etki yaratarak bebeğin sinirlenip emmeyi reddetmesine neden olabilir.

  • Doğru ve başarılı bir emzirmenin olması için meme başı ve çevresinde yer alan koyu renkli kısmın büyük çoğunluğu bebeğin ağzında olmalıdır.
  • Anne bir eliyle bebeği tutarken diğer serbest kalan elinin baş parmağı ve işaret parmağı üstte meme başının çevresinde yer alan koyu renkli kısmın kenarında diğer üç parmağı ise koyu renkli kısmın altında yer alacak şekilde memeyi tutmalı ve hafif bir şekilde baskı uygulayarak hem sütün kanallara daha kolay akışını sağlamalı hemde bebeğin minnacık burnunun nefes alması için memeye gömülmesinin engellenmesi sağlanmalıdır.

  • Emzirme bitiminde zorla memeyi bebeğin ağzından çıkarmak hem meme başına hemde bebeğin ağzına zarar verebilir. Bu nedenle anne emme bittikten sonra küçük parmağını yandan hafifçe bebeğin ağzına doğru iterek emme sonucunda meydana gelen negatif basıncı ortadan kaldırırsa hem kendine hem bebeğe zarar vermeden memeyi rahat bir şekilde çekebilir. Ayrıca emzirme sonrasında bebeğin geğirmesi veya gazının çıkarılması gerekebilir. Yardımcı olmak için onu ayağa kaldırın ve sırtını ovalayın.