Yaratıcılık herkeste aynı ölçüde bulunmayan her bireyde zeka gibi farklılık gösterebilen bir özelliktir.

Yaratıcılık özelliği birçok özellik gibi küçük yaşlarda ortaya çıkar. Bu yüzden erken dönemlerde çocuklar aileleri ve eğitimcileri tarafından desteklenmeli ve yaratıcılık yeteneklerinin gelişmesine önem verilmelidir.

Ebeveynlerin birçoğu yaratıcılık yeteneği konusunda yeteri kadar bilgiye sahip olmadığı için çocuklarına bu konuda yeteri kadar yardımcı olamamaktadır. Uzmanların yapmış olduğu açıklama sonucunda yaratıcılığın zeka ile ilişkilendirilmemesi gerekir. Çünkü yaratıcılığın diğer zihinsel aktiviteler ile direk olarak herhangi bir ilişkisi bulunmamaktadır. Aileler bu konuda çok büyük yanlışlara kapılmaktadır. Yaratıcılık konusunda bilinen bir diğer yanlışta yaratıcılığın tanımlaması konusunda dar tanımlamaların ortaya çıkmasıdır. İnsanlar genel olarak yalnızca sanatsal aktivilerde (resim, müzik, şiir) yaratıcı olunabileceği düşüncesine kapılmaktadır. Bu düşünce oldukça yanlış bir düşüncedir. Çünkü yaratıcılık bilim ve diğer tüm sosyal alanlarda da yapılabilmektedir.

Çocukların yaratıcılığına zarar veren davranışlar

Gözetim: Çocuklarımızın yapmış olduğu tüm aktiviteleri gözetlemek, çocuğunuzun kendine olan öz güvenini azaltır ve yaratıcılık duygusuna zarar verir.

Değerlendirmek: Çocuğunuzun yapmış olduğu herşeyi sürekli değerlendirmek, onun yaratıcılık duygusunu engellemek manasına gelir. Sürekli bir şekilde değerlendirme yaptığınız zaman çocuklar değerlendirileceklerini bildiklerinden ötürü yaratıcılık sırasında kendilerini sınırlayabilirler.

Ödüllendirmek: Çocukların yapmış olduğu her aktivite sonrasında ödüllendirmek, onları vermiş olduğunuz ödüllere karşı bağımlı bir hale getirir ve içlerinde var olan doğal yaratıcılık duygusunun ölüp yok olmasına sebep olur.

Yarıştırmak: Çocuğunuzu başka bir çocuk ile yarıştırmak, öz güveninin azalmasına ve başaramama korkusu yüzünden yaratıcılığının engellenmesine ve zarar görmesine sebep olur.

Sınırlandırılmış seçim olanağı: Çocuklarda yaratıcılığın gelişmesi için desteklenmesi gereken en önemli elemanlardan birisi de geniş seçim olanağı sunmaktır. Geniş seçim imkanı sağlamadığınız zaman, sınırladığınız kadar çocuğunuzun da yaratıcılığı o derece sınırlanır.

Çocukların yaratıcılığı geliştirmek için neler yapılabilir

  • Çocuğunuzun yeni şeyler keşfedebileceği ve denemeler yapabileceği ortamlar oluşturmaya çalışın.
  • Fazla aşırıya kaçmadan istediklerini yapabilecekleri ortam, imkan ve bağımsızlık sağlayın.
  • Düşünce ve hayal dünyasını genişletmek amacıyla çocuğunuz ile beraber çeşitli aktiviteler gerçekleştirin.
  • Çocuğunuzun düşüncelerine saygı duyun ve onun düşüncelerine yön vermekten kaçının. Çocuğunuzun kendi düşüncesini meydana çıkarmasına destek olun.
  • Çocuğunuzun bazı düşünceleri ve fikirleri olağandışı olabilir. Ancak bu düşünceleri direk olarak eleştirmeyin, kabul edin ve saygı duyun.
  • Bazı konularda çocuğunuzun değişik çözüm yolları üretmesi için ona zaman tanıyın.