Ülkemizde anne ve babasıyla uyumak isteyen çocuk sayısı oldukça fazladır.

Bebeklik döneminde başlayan bu davranış ilerleyen yaşlara dek devam etmektedir. Bu alışkanlık çocuğun gelişimini olumsuz yönde etkileyebilmektedir.

Çocuğun anne ve babasıyla yatmak istemesinin altında birçok neden yatabilir. İlerde kötü sonuçlar doğurabilecek bu alışkanlığın nedenlerini saptayıp ortadan kaldırmak son derece önemli bir konudur.

Çocuklarıyla birlikte uyumanın normal bir davranış olduğunu benimseyen aileler ilerki yaşlarda bu durumun ciddi bir sorun olduğunun farkına varacaklardır. Bu yüzden çocuklarda meydana gelen bu birlikte yatma sorununun ebeveynler tarafından da benimsenip problem olarak değerlendirilmesi gerekir.

İnsanlar arasında bilinen bir yanlışta kızların erkek çocuklara nazaran daha uzun süre ailenin yanında yattıklarına dair oluşan düşüncedir. Çünkü bu konu ile ilgili herhangi bir araştırma mevcut değildir. Bu nedenle aynı yatakta uyumanın cinsiyet ile herhangi bir ilişkisi bulunmamaktadır. Cinsiyet ayrımı olmadan erkek çocuklarda kız çocuklar kadar anneleri ile birlikte yatmak ister. Çocuklarıyla birlikte yatma davranışı genellikle tek başına kalan ailelerde sıkça yaşanır. Çünkü anneler tek başına kaldıkları zaman çocuklarıyla beraber yatma davranışını daha fazla sergiler.

Çocuğun birlikte yatma isteği anne-çocuk arasındaki ilişkinin önemi konusunda ele alınabilir. Bu davranışın altında yatan gerçeğin aslında anne duygusunun ve tutumunun etkisinin önemli olduğunu aklımızın bir köşesinde tutmamız gerekiyor. Birçok annemiz bebek ağladığı ve huysuzlaştığı zaman daha kolay ulaşmak için ve ekonomik olarak da kendini kısıtlamak için bebeği ile beraber yatmaktadır. Bebek büyüdüğü vakit bu davranış özellikle bebek için ilerde ciddi sorunlar oluşturabilecek bir alışkanlık haline gelebiliyor. Bebeklik döneminde anneden ve aileden ayrı yatma alışkanlığı kazanmamış bir çocuk ilerleyen yaşlarda da anne ve babasıyla beraber yatmak ister. Bu gibi davranışlar çocuğun ciddi bir huzursuzluk içinde olduğunu aklımıza getirmelidir. Huzursuzluk sadece çocukla sınırlı olmayıp anneyi, aileyi ve hatta daha geniş manada sosyal çevreyi de ilgilendirebilir...

Çocuğunuzdan size birlikte yatma isteği geldiyse ilk yapmanız gereken, hemen kabul etmeden veya reddetmeden önce hangi sebepten dolayı sizinle birlikte yatmak istediğini sorup öğrenmeniz ve buna göre davranmanız gerekir. Eğer bir sorun varsa bu sorunun ortadan kaldırması için çaba göstermeniz gerekir.

Genellikle korkularını yenemeyen çocukları için birlikte yattığını öne süren ebeveynlerin bu tutumu, beraber yatma alışkanlığı tetikleyebilir. Çocukların korkularını yok etmek için birlikte yatmak çözüm değildir. Çözüm çocuğun korkularını öğrenmek ve anne baba olarak o korkularını ele alıp gerekirse hekim desteğiyle kökten yok etmektir. Birlikte yatma davranışı korkuyu bitirmeyeceği gibi daha da pekişmesine sebep olmaktadır. Korkularını yenemeyen çocuk kendi güvenini kaybederek, güçsüz ve yetersiz olduğunu düşünecektir.

Anne ve baba ile birlikte yatma alışkanlığı çocuğun kişilik gelişimini olumsuz yönde etkileyebildiği gibi ailenin dengesini bozabilir. Böylece anne ve babanın ilişkilerinde problemler ortaya çıkar ve cinsel sorunların doğmasına sebep olabilir.